Turističke informacije

Predstavljamo turističku ponudu Ptuja i našu okolinu u slikama.
Dodatne turističke informacije i brošure su dostupne na našoj recepciji.

50,10,0,100,2
25,600,0,1,0,5000,10,800
90,150,1,50,12,30,50,2,70,12,0,50,0,1,1,5000
0,0,0,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,0
62
63
64
65
66
67
10
13
14
16
17
24
28
30
31
34
35
36
39
42
43
47
48
50
52
53
56
57

Za turističke informacije nas kontaktirajte. Odgovoričemo vam u najkraćem vremenu.